środa, 25 maja 2016

Projekotwanie plot PVC na plot i furtkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz szczególnych przypadków.

Budowa ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem kilku przypadków.

Plot PVC na plot i bramę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty z plastyku na plot i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji oraz proponowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy plotki z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenia z PCV na plot i furtkę ze sztachet jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku kiedy projektowane plot z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz